Spataders

Voelen je benen vaak zwaar en vermoeid aan? Zie je verkleurde adertjes of grotere knobbels onder het huidoppervlak en vormt zich tegen de avond vochtophoping rond je enkels? Dan heb je mogelijk last van spataders. En daar blijf je beter niet mee zitten.

Aanpak en werking

  • Bij het begin van de behandeling dient uw arts te weten of u een chronische aandoening hebt en welke medicatie u inneemt.
  • Gebruik voor de raadpleging geen crèmes of zalven op uw benen. Pleisters hechten namelijk niet op een vette huid. Het is bovendien nuttig uw benen te ontharen met het oog op het afhalen van de pleisters.
  • Tijdens de reis naar huis en ook erna is het wenselijk langdurig zitten en staan te vermijden. Regelmatig wandelen en fietsen is aan te bevelen Zonnebaden is schadelijk voor spataders en kan tijdens en na de behandelingsperiode pigmentatie (bruine verkleuring) veroorzaken. Hierom moeten zonneblootstelling en zonnebank worden vermeden tot 6 weken na de laatste behandelsessie.
  • Uiterst zelden komt het voor dat na de inspuiting jeuk en/of zwelling van de oogleden optreedt. Mocht dit in het eerste half uur na de behandeling het geval zijn, dan kan u het beste terstond naar de polikliniek terugkeren. Is dit niet mogelijk, wendt u dan tot de huisarts of spoedgevallendienst.
  • Op de avond van de injecties treedt soms wat hoofdpijn of wat koortsig gevoel met rillingen op. Laat het ons weten bij uw volgend bezoek.
  • Vijf dagen na de injecties (en bij jeuk of schrijnend gevoel eerder) mag u alle pleisters die onder de zwachtels of kousen zijn aangebracht, verwijderen. Daarna de kousen overdag dragen of zwachtels opnieuw aanleggen vanaf de tenen tot aan de knie en eventueel ook het bovenbeen. De verbanden/ kousen moeten nog 3 weken na de laatste injectie worden gedragen tenzij anders wordt afgesproken.
  • Komen er rode, pijnlijke plekken boven het verband uit (aan tenen, knieën, bovenbeen), dan neemt u contact op met ons en dan wordt het verband verwijderd voor nazicht.
  • Treedt een echte koortsige ziekte op tijdens de behandeling (griep, longontsteking), dan moet uiteraard bedrust worden gehouden. De eerste week na de injecties moet dan het verband blijven zitten en men moet in bed benen en voeten dikwijls bewegen.
  • Mocht de voet opzwellen, dan maakt u het verband los en legt u het even later opnieuw aan.
  • Bij moeilijkheden kunt u telefonisch contact opnemen.

Een controle-onderzoek per jaar na de behandeling is aan te raden

 

Opgelet: Voor volgende zaken neemt u altijd telefonisch contact op:

maak een afspraak

- afspraken voor méér dan 1 persoon

- dringende problemen doorverwezen door de huisarts

heelkundige ingrepen

huidcontrole

controle moedervlekken

allergietesten

spatader-behandeling

lichttherapie PUVA

lichttherapie UVB

Bij niet of laattijdig annuleren van uw afspraak kan een administratieve kost aangerekend worden.