UVB Therapie

De UVB-therapie vindt plaats in de lichtcabine met UVB-lampen zonder voorafgaande tabletten. U bent nadien niet extra gevoelig voor UV-licht.

 

De therapie

Tijdens de UVB-therapie staat u in een lichtcabine. Afhankelijk van uw huidskleur wordt het belichtingsschema bepaald. De belichtingstijd wordt zeer langzaam verhoogd om verbranding te voorkomen. De eerste belichtingen duren vaak maar een dertigtal seconden. De belichting gebeurt 2-3 keer per week en duur is afhankelijk van de te behandelen huidziekte.


Mogelijke bijwerkingen

  • Mogelijke bijwerking van de therapie is verbranding. Dit kan verbranding zijn die u oploopt in de belichtingscabine, maar ook door het zonlicht buiten. UVB is immers ook een bestanddeel van natuurlijk zonlicht en door de therapie heeft de huid al bijna de maximale dosering UVB-licht te verwerken gehad. Extra zonlicht buiten kan dus alsnog leiden tot verbranding van de huid.
  • Er kan tijdens de kuur ook jeuk of droge huid optreden. Het is raadzaam de huid regelmatig in te smeren met een hydraterende crème.
  • Lange termijn bijwerkingen zijn vroege veroudering van de huid en bij overmatige belichting huidkanker. Daarom wordt de dosis die u toegediend krijgt nauwkeurig genoteerd en wordt erover gewaakt dat u over meerdere kuren geen te hoge totale dosis toegediend krijgt.


Praktische info

  • De UVB-therapie bestaat uit 2-3 belichtingen per week, gedurende een periode die afhankelijk is van de huidziekte waarvoor u behandeld wordt.
  • Gedurende de belichting in de cabine, dient u een speciaal beschermend brilletje te dragen.
  • U dient zich bij zonnig weer voldoende te beschermen tegen de zon, door beschermende kledij en door het dragen van een zonnebril. Een zonnecreme kan hierbij zeker nuttig zijn maar deze mag niet gebruikt worden kort voor u belicht wordt.
  • Mannen zijn verplicht een slip (of bij afwijkingen op de billen een string) te dragen tijdens de behandeling.
  • Tijdens de UVB-behandeling moet u geen andere geneesmiddelen gebruiken zonder dit te melden. Sommige medicatie kan u immers gevoeliger maken aan UV-licht, waardoor gemakkelijker verbranding optreedt.
  • De huid nooit insmeren vlak voor de belichting, enkel erna doen.
  • Voor psoriasispatiënten is het verstandig om zich regelmatig thuis in te smeren met een hydraterende crème om uitdroging van de huid te voorkomen.

Opgelet: Voor volgende zaken neemt u altijd telefonisch contact op:

maak een afspraak

- afspraken voor méér dan 1 persoon

- dringende problemen doorverwezen door de huisarts

heelkundige ingrepen

huidcontrole

controle moedervlekken

allergietesten

spatader-behandeling

lichttherapie PUVA

lichttherapie UVB

Bij niet of laattijdig annuleren van uw afspraak kan een administratieve kost aangerekend worden.